Buntut Bahasa Sunda, FORMASSI Usul PDI-P Pecat Arteria Dahlan dari Keanggotaan Partai

Forum Masyarakat Sunda Sukabumi (FORMASSI) saat melakukan audiensi dengan DPRD Kota Sukabumi dan Wali Kota Sukabumi yang diwakili Asda II Beni Haerani di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jum’at (28/1/2022).


sukabumiNews.net, SUKABUMI
– Forum Masyarakat Sunda Sukabumi (FORMASSI) mengusulkan kepada Dewan Pimpinan
Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI-P) untuk memecat Arteria
Dahlan sebagai anggota partai dan memberhentikannya sebagai anggota DPR RI.

Selain itu, FORMASSI
juga mendesak kepada Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk segera
memproses pelanggaran kode etik dan penistaan Budaya dan Bahasa Sunda oleh Arteria
Dahlan.

Desakan tersebut
diketahui dalam pernyataan sikap FORMASSI yang diterima sukabumiNews.net, seusai
Forum Masyarakat Sunda Sukabumi ini melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota
Sukabumi Kamal Suherman dan Wali Kota Sukabumi yang diwakili Asda II Beni
Haerani, di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jum’at (28/1/2022).

Berikut pernyataan
sikap FORMASSI yang dirilisnya dalam 2 bahasa (Indonesia dan Sunda), tentang
usul Arteria Dahlan untuk memberhentikan Pejabat Kejati yang berbahasa Sunda
dalam Rapat
Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI pada
Senin, 17 Januari 2022;

BACA
Juga: Singgung Bahasa Sunda, Desy Susilawati Mohon Arteria Dahlan Segera Minta Maaf

Bacaan Lainnya

PERNYATAAN SIKAP

“PERNYATAAN
SIKEP”

FORUM MASYARAKAT
SUNDA SUKABUMI

Mencermati pernyataan
Sdr. Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan
Kejaksaan Agung RI pada Senin, 17 Januari 2022 tentang usul untuk
memberhentikan Pejabat Kejati yang berbahasa Sunda dalam rapat, sudah jelas
mencederai dan melukai perasaan warga Sunda.

“Niténan
pernyataan Saderek Arteria Dahlan dina Pasamoan antara Komisi III DPR RI sareng
Kejaksaan Agung RI dina dinten Senén, 17 Januari 2022 ngeunaan usulan ngagentos
Kajati anu nganggo Basa Sunda dina Pasamoan, jelas ngajieun cidra jeung
ngaraheutkeun manah wargi sunda.”

Bahwa Bahasa Sunda
merupakan khazanah kekayaan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia, warisan
luhur bumi Nusantara dan dilindungi secara hukum oleh konstitusi, dan
percakapan dalam rapat dengan menggunakan Bahasa Sunda tidak melanggar hukum
dan etika apapun, sehingga harus berujung pemberhentian.

“Yen Basa Sunda
téh mangrupa hasanah rajakaya budaya Nagara Indonesia, warisan mulya Nusantara
tur ditangtayungan sacara hukum ku konstitusi, Paguneman dina pasamoan
nyelipkeun basa Sunda teu ngalanggar sagala hukum sareng tatakrama, janten teu
kedah ngakibatkeun dilirenkeunana Kajati tea.”

Kami warga Sukabumi
sebagai bagian dari warga Sunda merasa bahwa ucapan Sdr. Arteria Dahlan tidak
mencerminkan keterhormatan dan kenegarawanan beliau sebagai anggota dewan,
sebagai penyerap aspirasi masyarakat maupun sikap bijaksana anggota lembaga
negara yang terhormat untuk menjaga keutuhan Bhinneka TunggalIka dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sim kuring
saparakanca salaku warga Sukabumi jeung masarakat Sunda, ngaraos yén naon anu
dikecapkeun ku Saderek Arteria Dahlan henteu ngagambarkeun kahormatan  sareng 
kanagarawanan salaku  anggota
dewan, salaku pangnyerep aspirasi masarakat ogé teu netelakeun sikep wijaksana
anggota lembaga nagara anu terhormat pikeun ngajaga kautuhan Bhinneka Tunggal
Ika di Indonesia tur dina kahirupan ngabangsa sareng nganagara.”

Oleh karena itu kami
masyarakat yang tergabung dalam FORUM MASYARAKAT SUNDA SUKABUMI menyatakan
sikap sebagai berikut :

“Ku kituna,
simkuring saparakanca anu janten anggota Forum Masyarakat Sunda Sukabumi ngébréhkeun
sikep sapertos kieu.” :

1. Mengutuk keras
pernyataan Sdr. Arteria Dahlan dan mengharamkan untuk menginjak bumi Sunda,
khususnya Sukabumi.

“Miceuceub
pisan  kana  kekecapan Saderek  Arteria 
Dahlan  sareng ngalarang manehna
nincak bumi Urang Sunda, khususna Sukabumi.”

2. Mengusulkan kepada
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk
memecat beliau sebagai anggota partai dan memberhentikan sebagai anggota DPR
RI.

“Ngajukeun
ka  Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) sangkan mecat Arteria Dahlan salaku anggota partai
sareng ngeureunkeun manehna tina anggota DPR RI.”

3. Mendesak kepada
Majelis Kehormatan Dewan DPR RI untuk segera memproses pelanggaran kode etik
dan penistaan Budaya dan Bahasa Sunda oleh Sdr. Arteria Dahlan.

“Ngajurung Majelis
Kehormatan DPR RI supados saenggalna ngolah pelanggaran kode etik Mang Arteria
Dahlan alatan ngahina budaya sareng basa Sunda.”

4. Mendesak kepada
DPRD Kota Sukabumi dan Walikota Sukabumi agar segera menyurati Majelis
Kehormatan Dewan DPR RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik anggota
DPR RI dan penistaan Budaya dan Bahasa Sunda.

“Ngajurung ka
DPRD Kota Sukabumi sareng Walikota Sukabumi supados saenggalna ngintum serat
resmi ka Déwan Kehormatan DPR RI pikeun ngalaporkeun dugaan pelanggaran kode etik
anggota DPR RI anu ngahujat Budaya sareng Basa Sunda.”

Untuk senantiasa
menjaga marwah dan wibawa Sunda, baik Bahasa maupun Budaya, dengan ini kami
mengusulkan kepada DPRD Kota Sukabumi dan Walikota Sukabumi, untuk :

“Pikeun
salawasna ngajaga harkat sareng martabat Sunda, boh basa boh budayana,
kukituna, simkuring saparakanca ngajukeun ka DPRD Kota Sukabumi katut Walikota
Sukabumi, pikeun” :

1. Segera membuat
Perda Kota Sukabumi tentang Pelestarian Seni dan Budaya Sunda sesuai amanat
Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan.

“Saenggalna
ngadamel Peraturan Daérah Kota Sukabumi ngeunaan Pelestarian Seni sareng Budaya
Sunda nurutkeun amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Budaya.”

2. Memperhatikan
secara serius muatan lokal dan pembelajaran Bahasa dan Budaya Sunda dalam
pembelajaran di tiap jenjang pendidikan.

“Nengetan pisan
kana muatan lokal pangajaran basa jeung budaya Sunda dina diajar di unggal
tingkatan pendidikan.”

3. Menghidupkan
kembali kewajiban berbahasa Sunda dalam lingkup pemerintahan dan protokoler ketatanegaraan
di wilayah hukum Kota Sukabumi dan menganjurkan untuk mengutamakan Bahasa Sunda
sebagai Bahasa Ibu dalam percakapan sehari-hari .

“Ngahirupkeun
deui  kawajiban  nyarios 
basa  Sunda  dina 
lingkup pamaréntahan jeung protokol katatanagaraan di wilayah hukum Kota
Sukabumi sareng nekenkeun anjuran ngutamakeun basa Sunda ka masyarakat Sukabumi
dina kagiatan sadidinten.”

Demikian pernyataan
sikap ini disampaikan, untuk diteruskan kepada :

“Ku kituna ieu
pernyataan sikep diebrehkeun, kanggo diteraskeun ka” :

1.  Gubernur Jawa Barat di Bandung